logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Phụ Kiện Tủ Bếp Hafele

Phụ Kiện Tủ Bếp Hafele

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Rổ Bát Đĩa Cửa 900mm Hafele diningAGENT 545.14.929
Rổ Xoong Nồi Cửa 600mm Hafele diningAGENT 545.14.936
Rổ Bát Đĩa Cửa 600mm Hafele diningAGENT 545.14.926
Rổ Kéo Lọt LòngCửa 500mm Hafele 540.26.655
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 400mm Hafele 540.26.653
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 450mm Hafele 540.26.654
Rổ Kéo Gắn Cánh Tủ Cửa 600mm Hafele 540.24.507
Rổ Kéo Gắn Cánh Tủ Cửa 500mm Hafele 540.24.505
Rổ Kéo Gắn Cánh Tủ Cửa 450mm Hafele 540.24.504
Rổ Kéo Gắn Cánh Tủ Cửa 400mm Hafele 540.24.503
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 500mm Hafele Internal Pull Out 540.26.665
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 600mm Hafele Internal Pull Out 540.26.667
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 450mm Hafele Internal Pull Out 540.26.664
Rổ Xoong Nồi Cửa 900mm Hafele diningAGENT 545.14.939
Rổ Kéo Lọt Lòng Cửa 600mm Hafele 540.25.297
Rổ Kéo No.15 Hafele 549.24.633
Rổ Kéo No.15 Hafele 545.61.028
Rổ Kéo No.15 Hafele 549.24.620
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 400mm Hafele Comfort II 545.53.968
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 400mm Hafele Comfort II 545.53.969
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 300mm Hafele Comfort II   545.53.965
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 250mm Hafele Comfort II 545.53.961
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 300mm Hafele Comfort II  545.53.964
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 250mm Hafele Comfort II 545.53.960
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 400mm Hafele Comfort II 545.53.765
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 300mm Hafele Comfort II 545.53.763
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 400mm Hafele Comfort II  545.53.764
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 300mm Hafele Comfort II 545.53.762
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 250mm Hafele Comfort II  545.53.760
Bộ Rổ Kéo Ray Trái Cửa 250mm Hafele Comfort II   545.53.761
Bộ Rổ Kéo Cửa 400mm Hafele Dipensa Junior III 545.11.573
Bộ Rổ Kéo Cửa 300mm Hafele Dipensa Junior III 545.11.762
Bộ Rổ Kéo Cửa 400mm Hafele Dipensa Junior III 545.11.373
Bộ Rổ Kéo Cửa 300mm Hafele Dipensa Junior III 545.11.962
Kệ Gia Vị Cánh Mở Cửa 400mm Hafele Kitchen cookingAGENT 549.24.952
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.513
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.511
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.541
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.633
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.613
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.611
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.631
Tủ Đồ Khô Rộng 600mm Hafele Tandem Solo 549.77.496
Tủ Đồ Khô Rộng 450mm Hafele Tandem Solo 549.77.494
Tủ Đồ Khô Rộng 450mm Hafele Tandem Solo 549.77.794
Tủ Đồ Khô Rộng 600mm Hafele Tandem Solo 549.77.796
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 600mm Hafele Tandem Side 545.02.432
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 450mm Hafele Tandem Side 545.02.430
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 500mm Hafele Tandem Side 545.02.431
Tủ Đồ Khô 3 Khay Cửa 600mm Hafele Tandem Side 545.02.412
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 500mm Hafele Tandem Side 545.02.231
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 600mm Hafele Tandem Side 545.02.232
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 450mm Hafele Tandem Side 545.02.230
Tủ Đồ Khô 3 Khay Cửa 600mm Hafele Tandem Side 545.02.212
Tủ Đồ Khô 6 Tầng Cửa 500mm Hafele Tandem 545.93.433
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.482
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.481
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.673
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.480
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.672
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.670
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.671
Rổ Góc Xoay Phải Hafele MagicCorner 546.17.005
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.483
Rổ Góc Xoay Trái Hafele MagicCorner 546.17.004
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.313
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.315
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.923
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.915
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.323
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.913
Bas cuối cho thanh treo quần áo mạ niken OVA 30 x 15 mm Hafele 803.33.757
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.837
Thanh treo quần áo Häfele Loox Nhôm Hafele 833.72.790
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.836
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.835
Bas giữa thanh ray cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.191
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.833
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.199
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.190
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.154
Giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.103
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.153
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.152
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.753
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.754
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.752
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu trắng Hafele 806.22.400
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu xám Hafele 806.22.500
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu đen Hafele 806.22.700
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 50 đôi giày màu đen Hafele 806.22.401
Bas kết nối rìa tay nắm dọc Hafele 126.37.967
Bas kết nối tay nắm dọc Hafele 126.37.966
Bas kết nối tay nắm dọc Hafele 126.37.965
Phụ kiện bảo vệ lò nướng Hafele 126.36.217 (đồng đen)
Phụ kiện bảo vệ lò nướng Hafele 126.36.219 (xám đen)
Phụ kiện bảo vệ lò nướng Hafele 126.36.221 (vàng hồng)
Tay nắm tủ dọc đôi Gola Hafele 126.37.945 (màu đồng đen)
Phụ kiện bảo vệ lò nướng Hafele 126.36.220 (vàng)
Tay nắm tủ dọc đôi Gola Hafele 126.37.947 (màu xám đen)
Tay nắm tủ dọc đôi Gola Hafele 126.37.949 (màu vàng hồng)
Tay nắm tủ dọc đôi Gola Hafele 126.37.948 (màu vàng)
Tay nắm tủ dọc đơn Gola Hafele 126.37.970 (màu đồng đen)
Tay nắm tủ dọc đơn Gola Hafele 126.37.972 (màu xám đen)
Tay nắm tủ dọc đơn Gola Hafele 126.37.974 (màu vàng hồng)
Tay nắm tủ dọc đơn Gola Hafele 126.37.973 (màu vàng)
Bas liên kết phụ trợ nhanh tay nắm Gola Hafele 712.63.511
Nắp chụp tay nắm GOLA chữ C Hafele 126.36.183 (đồng đen)
Nắp chụp tay nắm GOLA chữ C Hafele 126.36.783 (xám đen)
Nắp chụp tay nắm GOLA chữ C Hafele 126.36.883 (vàng hồng)
Bas liên kết hai mặt tay nắm Gola chữ C Hafele 126.37.725 (đồng đen)
Chìa Individual hệ PSM Hafele 916.09.259
Chìa Sub Master hệ PSM Hafele 916.66.612
Chìa Master hệ PSM Hafele 916.66.610
Chìa Grand Master hệ PSM Hafele 916.66.611
Tay nắm gạt chìa chủ PSM Hafele 916.66.632
Tay nắm tròn chìa chủ cửa chính, loại lớn PSM Hafele 916.66.640
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ cho cửa chính PSM Hafele 916.66.572
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ cho cửa chính PSM Hafele 916.66.571
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn inox, chìa chủ PSM Hafele 916.66.592
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn inox, chìa chủ PSM Hafele 916.66.591
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn nhôm, chìa chủ PSM Hafele 916.66.582
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn nhôm, chìa chủ PSM Hafele 916.66.581
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ PSM Hafele 916.66.602
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ PSM Hafele 916.66.601
Chìa Master hệ EM Hafele 916.66.553
Chìa thường hệ EM Hafele 916.66.552
Chìa Chủ Hệ EM Hafele 916.66.558
Chìa thường hệ EM Hafele 916.66.557
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM 71mm Hafele 916.66.535
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM 61mm Hafele 916.66.534
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi